PGB-beheer

Een PGB (Persoonsgebonden Budget) is een financieringsvorm om zelf zorg in te kopen. Het CIZ, Bureau Jeugdzorg of uw gemeente beoordeelt of u zorg nodig heeft en in aanmerking komt voor een PGB.

Finducia verzorgt de administratie rondom een PGB. Denk hierbij aan: Het openen en beheren van uw PGB rekening, het vastleggen van de afspraken die u hebt gemaakt met uw zorgverlener in een zorgovereenkomst en beoordelen of deze afspraken passen binnen uw indicatie en PGB budget, verantwoording aan het Zorgkantoor afleggen, verzorgen van de opgave aan de Belastingdienst en het fungeren als postadres voor al uw PGB correspondentie.

De klant blijft zelf verantwoordelijk voor de keuze van de zorgverlener en wijze van behandeling. Tevens dient de klant zelf tijdig een (verlenging van de) indicatie aan te vragen.

Tarieven PGB-beheer 2019
NB.: De genoemde bedragen zijn inclusief 21% BTW

Eénmalige kosten:  één persoon  echtpaar / samenwonend
Intakekosten (opstarten dossier) € 225,00 € 270,00
Evaluatiegesprek (max. 60 minuten) € 65,00 € 65,00
Einde PGB-beheer € 225,00 € 270,00
Terugkerende kosten:
Maandtarief € 90,00 € 108,00
Uurtarief (bv. voor extra werkzaamheden) €  80,47