Diensten

Beschermingsbewind via benoeming door kantonrechter
Wanneer een persoon door zijn lichamelijke, psychische of sociale omstandigheden tijdelijk of blijvend niet in staat is om zijn financiële belangen te behartigen, dan kan hij zijn vermogensbestanddelen onder bewind laten stellen. Klik hierop voor meer informatie.
Budgetbeheer
Iemand waarvan de vermogensbestanddelen niet onder bewind zijn gesteld, maar zelf vindt dat hij zijn financiële zaken tijdelijk niet kan behartigen, kan direct een overeenkomst tot budgetbeheer sluiten, zonder dat de kantonrechter daaraan te pas komt. Finducia is verantwoording verschuldigd aan de klant.
Klik hierop voor meer informatie.
PGB-beheer
Een PGB (Persoonsgebonden Budget) is een financieringsvorm, waarbij de klant een budget krijgt om zelf zorg in te kopen. Het CIZ, Bureau Jeugdzorg of uw gemeente beoordeelt of u zorg nodig heeft en in aanmerking komt voor een PGB. Finducia zal de administratie rondom een PGB verzorgen en legt eens per halfjaar verantwoording aan het Zorgkantoor af. Klik hierop voor meer informatie.
 Mentorschap
Het kan zijn dat u niet meer in staat bent om uw persoonlijke belangen te behartigen. Een mentor kan deze beslissingen met betrekking tot verzorging, verpleging en begeleiding dan overnemen. Klik hierop voor meer informatie.