Budgetbeheer

Iemand waarvan de vermogensbestanddelen niet onder bewind zijn gesteld, maar zelf vindt dat hij zijn financiële zaken tijdelijk niet kan behartigen, kan direct een overeenkomst tot budgetbeheer sluiten, zonder dat de kantonrechter daaraan te pas komt. Finducia is verantwoording verschuldigd aan de klant. Deze vorm biedt uitkomst voor klanten waarvoor acute ondersteuning in financiële zaken is geboden. Als iemand zijn vermogensbestanddelen onder bewind wil laten stellen, kan middels een overeenkomst tot budgetbeheer alvast gestart worden met financiële ondersteuning.

Werkzaamheden Budgetbeheer o.a.:

 • Het ontvangen en verwerken van de financiële post
 • Het aanschrijven van instanties
 • Het openen van bankrekeningen
 • Het opmaken van een begroting
 • Het ontvangen van alle maandelijkse inkomsten
 • Het betalen van alle vaste lasten
 • Maandelijks reserveren voor onvoorziene uitgaven
 • Maandelijks sparen
 • Het doorbetalen van het resterende saldo zijnde huishoudgeld
 • Het verstrekken van financiële gegevens
 • Het aanvragen van bijzondere bijstand bij de gemeente
 • Het aanvragen van kwijtschelding gemeentelijke- en waterschapsbelastingen
 • Het indienen van de aangifte inkomstenbelasting bij de Belastingdienst
 • Het eens per jaar (achteraf) verstrekken van een financieel jaaroverzicht

 

 

 

💬 Hulp nodig?
Scan de code