Beschermingsbewind

Wanneer een persoon door zijn lichamelijke, psychische of sociale omstandigheden tijdelijk of blijvend niet in staat is om zijn financiële belangen te behartigen, dan kan hij zijn vermogensbestanddelen onder bewind laten stellen. In dat geval mag die persoon niet meer zelfstandig over zijn financiële middelen en goederen beschikken; het beheer daarover is dan in handen van een bewindvoerder. De kantonrechter spreekt het bewind uit.

Bewindvoering is een beschermingsmaatregel en wordt daarom meestal ook wel beschermingsbewind genoemd. De bewindvoerder heeft de taak om de onder bewind gestelde goederen en toekomstige goederen te administreren en te beheren. Denk hierbij aan salaris, uitkering, loon, maar ook zaken als meubilair, sieraden, onroerende zaken, effecten, vorderingen en schulden. De kantonrechter bepaalt hoe lang het beschermingsbewind duurt en welke goederen onder bewind worden gesteld. In het algemeen wordt beschermingsbewind uitgesproken over alle goederen en voor onbepaalde tijd.

Finducia is verantwoording verschuldigd aan de klant en aan de kantonrechter en doet dit middels een jaarlijks terugkerend verslag, een zogenoemde Rekening & Verantwoording.

Alle kosten zijn conform de op 4 november 2014 bepaalde tariefstructuur in de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren welke door Staatssecretaris Teeven, Ministerie Veiligheid en Justitie zijn vastgesteld en gepubliceerd op 10 november 2014 in de Staatscourant onder nummer 32149 en worden jaarlijks geïndexeerd. Voor het laatst op 22 november 2023.

 

Aanvullende werkzaamheden zoals het inwinnen van juridisch advies, extra werkzaamheden problematische schulden, extra belastingaangiften en/of aanvullende huisbezoeken worden extra in rekening gebracht. Een overzicht van onze werkzaamheden hebben wij beschreven en kunt u bij ons opvragen.

Onder de aanvangswerkzaamheden verstaan wij het aanvragen van het beschermingsbewind en het in kaart brengen van de gehele financiële situatie.

Bijzondere bijstand voor de kosten van beschermingsbewind
Afhankelijk van het vermogen en het inkomen, kan de klant eventueel in aanmerking komen voor (volledige of gedeeltelijke) vergoeding van bovengenoemde kosten, geregeld via de bijzondere bijstand van de gemeente. Finducia vraagt deze vergoeding bij de betreffende gemeente aan.

Aanvragen? neem contact op met een van onze medewerkers.

💬 Hulp nodig?
Scan de code