Mentorschap

Het kan zijn dat u niet meer in staat bent om uw persoonlijke belangen te behartigen. Een mentor kan deze beslissingen met betrekking tot verzorging, verpleging en begeleiding dan overnemen. Een mentor zorgt ervoor dat uw persoonlijke belangen zo goed mogelijk worden behartigd. Over financiële zaken mag een mentor geen beslissingen nemen.

De professioneel mentor neemt als wettelijke vertegenwoordiger de verantwoordelijkheid voor de zorg over. U kunt de mentor zien als een regisseur die monitort of de klant de juiste en passende zorg krijgt, die (mee) beslist over medische vraagstukken en dat alles doet in afstemming met klant en familie.

De aanvraag voor mentorschap moet ingediend worden bij de rechtbank. Mocht u beschermingsbewind én mentorschap willen aanvragen, dan kunt u dit het beste gelijktijdig bij de rechtbank aanvragen. Finducia voert mentorschappen uit, wij kunnen daarom uw mentor worden.

Tarieven mentorschap 2023 
NB.:
De genoemde bedragen zijn inclusief 21% BTW.

Eénmalige kosten:  één persoon  echtpaar / samenwonend
Griffiekosten Rechtbank €  86,00  €  86,00
Aanvangswerkzaamheden (opstarten dossier na uitspraak Rechtbank) € 709,06  € 1.275,34
Regelen verhuizing of verkoop of ontruiming € 442,86  € 442,86
Terugkerende kosten:
Maandtarief € 125,53  € 225,96
Maandtarief Psychische problemen 18-23 € 162,44 € 292,31
Maandtarief Beheer Persoonsgebonden Budget (PGB) € 55,36
Uurtarief (bv. voor extra werkzaamheden) €  88,61

Bovengenoemde bedragen zijn vaste tarieven. Aanvullende

💬 Hulp nodig?
Scan de code