Mentorschap

Het kan zijn dat u niet meer in staat bent om uw persoonlijke belangen te behartigen. Een mentor kan deze beslissingen met betrekking tot verzorging, verpleging en begeleiding dan overnemen. Een mentor zorgt ervoor dat uw persoonlijke belangen zo goed mogelijk worden behartigd. Over financiële zaken mag een mentor geen beslissingen nemen.

De aanvraag voor mentorschap moet ingediend worden bij de rechtbank. Mocht u beschermingsbewind én mentorschap willen aanvragen, dan kunt u dit het beste gelijktijdig bij de rechtbank aanvragen. Finducia voert geen mentorschappen uit, wij kunnen u wel doorverwijzen.