Vragen

Wat is Beschermingsbewind? en wat is WSNP?
Bij beschermingsbewind wordt een bewindvoerder benoemd door de kantonrechter. De bewindvoerder beheert de financiële administratie van diegene die onder bewind is gesteld.

De WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) is een traject om schulden in een bepaalde periode te saneren. Dit traject kan pas worden ingesteld als blijkt dat er geen regeling kan worden getroffen met uw schuldeisers. Een WSNP bewindvoerder ziet erop toe dat de schuldenaar zich optimaal inspant om zoveel mogelijk geld voor aflossing van de schulden bijeen te brengen en dat geen nieuwe schulden ontstaan. Schuldenaren die voldoen aan de verplichtingen die de WSNP stelt, verkrijgen na afloop een schone lei.

Gaan Beschermingsbewind en WSNP samen?
Beschermingsbewind en WSNP gaan heel goed samen. De bewindvoerder maakt de aflossingen over en verstrekt informatie aan de WSNP bewindvoerder. De bewindvoerder blijft de financiële administratie van de cliënt beheren. Een WSNP bewindvoerder gaat alleen over de schulden en de WSNP.

Waarom kost bewind geld ?
Als u zelf uw administratie bijhoudt en zelf uw geld beheert, kost dat tijd. Het kost een bewindvoerder ook tijd om dat voor u te doen. Uw bewindvoerder mag hiervoor een wettelijk vastgesteld bedrag per maand in rekening brengen. Indien u moet rondkomen van een minimum inkomen, kan er Bijzondere Bijstand aangevraagd bij de sociale dienst van uw gemeente. Uw bewindvoerder vraagt deze Bijzondere Bijstand voor u aan

Is beschermingsbewind alleen voor mensen met schulden?
Vaak wordt bewindvoering met het hebben van schulden geassocieerd. Dit klopt niet, u hoeft geen schulden te hebben om beschermingsbewind te hebben. Ook mensen met veel spaargeld kunnen beschermingsbewind hebben.

Hoe lang duurt bescherminsbewind?
Het beschermingsbewind wordt in principe voor onbepaalde tijd door de kantonrechter uitgesproken.

Wat is een problematische schuld?
Lukt het u niet om met uw inkomen de schulden zelf op te lossen, dan spreken we van een problematische schuld.

Hoe verloopt een schuldenregeling?
In geval van problematische schulden zal uw bewindvoerder een (minnelijk traject voor een) schuldenregeling bij de Gemeentelijke Kredietbank aanvragen.

Om in aanmerking te komen voor deze schuldenregeling bij de Gemeentelijke Kredietbank, moet er sprake zijn van een stabiele situatie. Zo moet het zeker zijn dat u alle inkomsten waar u recht op heeft, ontvangt of gaat ontvangen en moet het zeker zijn dat u met uw inkomsten alle noodzakelijke lasten kunt betalen. Daarnaast mag u absoluut geen nieuwe schulden maken en moet uw leefsituatie stabiel zijn. Het minnelijk traject voor een schuldregeling komt alleen tot stand als alle schuldeisers hieraan willen meewerken. Willen zij dit niet, dan kunt u een beroep doen op de wettelijke schuldsanering.

Om toegelaten te worden tot de wettelijke schuldsanering, moet u altijd eerst het minnelijk traject voor een schuldsanering geprobeerd hebben. Bij de wettelijke schuldsanering valt u onder de Wet schuldsanering natuurlijk personen (Wsnp). Uw schuldeisers moeten aan deze wettelijke schuldsanering meewerken. Een wettelijke schuldsanering is voor u ingrijpender dan een minnelijk traject voor een schuldregeling. De rechtbank beslist of u tot de wettelijke schuldsanering wordt toegelaten. Laat de rechter u toe, dan krijgt u een WSNP-bewindvoerder toegewezen. Dat kan een bewindvoerder van de Gemeentelijke Kredietbank zijn. De bewindvoerder controleert of u zich aan de regels houdt, en leest uw zakelijke post. Naast de WSNP bewindvoerder houdt u ook uw beschermingsbewindvoerder.

💬 Hulp nodig?
Scan de code